והיתה הקשת

והיתה הקשת, מוזיאון ישראל

  • מדוע לדעתכם בחר המוזיאון להציב עבודה זו בפתח המוזיאון?
  • מה הקשת מסמלת?

שאלה מטרימה:

  • האם לדעתכם גם בפרקנו הקשת תופיע במשמעות זו?