זו לא ברכה בלי שלום
"לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר אֶת בְּנֵי עַמֶּךָ …" (ו, יח)
Syda Productios/shutterstock.com

Syda Productios/shutterstock.com

ר' מני דשאב ור' יהושע דסכנין בשם ר' לוי: גדול שלום שכל הברכות וטובות ונחמות שהקב"ה מביאן על ישראל חותמין בשלום, בקריאת שמע – "פורס סוכת שלום", בתפילה – "עושה שלום", בברכת כהנים – "וישם לך שלום".
להמשך קריאה

ביאור:
החכמים מתארים את גדולתו של השלום, המופיע פעמים רבות בתפילות ובברכות. כך בתפילת ערבית, לאחר קריאת שמע מופיעה ברכה העוסקת בשלום, תפילת שמונה עשרה מסתיימת במילים "עושה שלום במרומיו…" וגם בברכת הכוהנים מופיעה המילה "שלום".

  • כיצד אתם מסבירים את היחס בין הדרישה בפסוק יח: "לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר אֶת בְּנֵי עַמֶּךָ…" לבין המדרש המתאר את השלום בברכות השונות?