חצרות
"מִקִּבְרוֹת הַתַּאֲוָה נָסְעוּ הָעָם חֲצֵרוֹת וַיִּהְיוּ בַּחֲצֵרוֹת." (יא, לה)
דויד גולדשטיין, סטודיו מרחב

דויד גולדשטיין, סטודיו מרחב

תבערה, קברות התאווה וחצרות הם שמות של מקומות שבהם עברו בני ישראל במהלך היציאה ממצרים בדרכם לארץ כנען.