חשיבותה של הבאר
באר

באר. By Taras Dubov/shutterstock.com

  • מהי חשיבותה של הבאר לרועי הצאן במדבר?
  • במי נאבק יצחק על בארות המים? למה הם נאבקו? כיצד התנהל המאבק? מי ניצח במאבק?