יבמות סה ע"ב

גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו. דמעיקרא (שבהתחלה) כתיב (בראשית יח, יב) 'ואדוני זקן' ולבסוף כתיב: 'ואני זקנתי'.

  • האם שקר יכול להיות מעשה מוסרי לפעמים? מתי? מי קובע?