ידיעה – עונש לבית"ר

לידיעה על העונש שניתן לקבוצת בית"ר ירושלים

  • מהו משחק רדיוס ללא קהל? מתי משתמשים בעונש זה?
  • במי פוגע העונש הזה? מי השמיע קריאות הגזעניות?
  • האם לדעתכם זה עונש צודק ולגיטימי? מדוע?
  • איזו בעיה מוסרית עשויה להיות כאן?
  • נסו לחשוב על דוגמאות נוספות (מהתנ"ך, מבית הספר, מהחיים) לענישה קולקטיבית.
  • האם היא לגיטימית? מתי כן מתי לא?