יקב
"...וְגַם יֶקֶב חָצֵב בּוֹ..." (פסוק ב)

לאחר שֶׁבָּצְרוּ את הענבים, הביאו אותם לגת שנחצבה באבן, ובלשון המקרא נקראה גם יקב – כמופיע בפרק. מעיכת הענבים נעשתה באמצעות דריכה עליהם ברגליים על משטח האבן.

להמשך קריאה

שיטה זו הייתה נהוגה משום שכפות הרגלים החשופות אינן פוגעות בגרעיני הפרי (דבר שעלול להביא להתווספות חומר לוואי לא רצוי ליין).
בתקופות מאוחרות יותר נעשה שימוש במִתְקְנֵי סחיטה נוספים. עסיס הענבים היה נוזל ומתנקז לבור איסוף, שם היו שוקעים החרצנים וקליפות הענבים (הקרויות "זגים"). לאחר התסיסה הראשונית אוכסן התירוש בכדים ונשמר בהם, עד שהפך ליין.

  • בתחילת הפרק, הנביא ישעיהו מוכיח את העם באמצעות משל על כרם ועל כּוֹרֵם (חקלאי). בהמשך הוא מבקר את התרבות שהתפתחה בקרב העם, של שתיית יין מרובָּה. הביאו דוגמה לכך מהפסוקים, והסבירו במילים שלכם.