יראתם אנו זובחים

רש"י, שמות פרק ח פסוק כב
תועבת מצרים: דבר שנאוי הוא למצרים, זביחה שאנו זובחים, שהרי יראתם אנו זובחים.
(שנאוי – מלשון "שנאה". יראתם – אלוהיהם)