כל הכבוד!
"וּבְנֵי בְלִיַּעַל אָמְרוּ מַה יֹּשִׁעֵנוּ זֶה וַיִּבְזֻהוּ וְלֹא הֵבִיאוּ לוֹ מִנְחָה, וַיְהִי כְּמַחֲרִישׁ." (פסוק כז)

sewluang/shutterstock.com

מפני מה זכה שאול למלכות? מפני הענווה, שנאמר: "פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו", שקל עבדו כיוצא בו.
(עיבוד לתוספתא, מסכת ברכות, פרק ד, טז)

מפני מה נענש שאול? מפני שמחל על כבודו, שנאמר: "ובני בליעל אמרו: מה יושיענו זה ויבוזוהו ולא הביאו לו מנחה, ויהי כמחריש".
(תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף כב עמוד ב)

  • מה ההבדל בין ענווה לבין מחילה על כבוד? מדוע ענווה נתפסת כחיובית ומחילה על כבוד כשלילית? וכיצד שני הנושאים קשורים לגורלו של שאול?