כמה זמן נדרש לאדם לחטוא?
"וַיְגָרֶשׁ אֶת הָאָדָם וַיַּשְׁכֵּן מִקֶּדֶם לְגַן עֵדֶן אֶת הַכְּרֻבִים וְאֵת לַהַט הַחֶרֶב הַמִּתְהַפֶּכֶת לִשְׁמֹר אֶת דֶּרֶךְ עֵץ הַחַיִּים." (פסוק כד)

Min C. Chiu/shutterstock.com

אמר רבי יוחנן בר חנינא: שתים עשרה שעות הוי היום. שעה ראשונה הוצבר עפרו, שניה נעשה גולם, שלישית נמתחו אבריו, רביעית נזרקה בו נשמה, חמישית עמד על רגליו, ששית קרא שמות, שביעית נזדווגה לו חוה, שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה (נולדו קין והבל ואחיותיהן), תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילן, עשירית סרח, אחת עשרה נידון, שתים עשרה נטרד והלך לו

(תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף לח, עמוד ב)

להמשך קריאה

בתקופת חז"ל היום היה מחולק ל־12 שעות זמניות (ולא ל־24 כפי שמקובל כיום) לפי שעות האור. כך יוצא שבתקופת הקיץ שעה זמנית ארוכה יותר מ-60 דקות.

  • על פי המדרש, כמה זמן עבר מרגע שהאדם נברא ועד שחטא?
  • למה המדרש מחדד על טבע האדם, שאינו מופיע בטקסט המקראי?