כרטיס ברכה, איש תחת גפנו

כרטיס ברכה, מתוך אתר הספרייה הלאומית