למה דווקא שכם?
"וַיֵּלֶךְ רְחַבְעָם שְׁכֶם כִּי שְׁכֶם בָּא כָל יִשְׂרָאֵל לְהַמְלִיךְ אֹתוֹ." (פסוק א)

שכם, 1999. צילום: עמית אבידן at Hebrew Wikipedia.

Morphart Creation / Shutterstock.com

וילך רחבעם שכם כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו" (מלכים א' יב, א) – תנא משום ר' יוסי: מקום מזומן לפורענות: בשכם עינו את דינה, בשכם מכרו את יוסף, בשכם נחלקה מלוכת בית דוד (סנהדרין ק"ב ע"א).

מתוך אתר ספר האגדה מבית סנונית

  • מה משותף לאירועים המוזכרים במדרש, מלבד העובדה שכולם התרחשו בעיר שכם?