לראות את הסיפור

התבוננו בציור ונסו למצוא את העצמים השונים (הגומא, היאור..), הפעולות המתוארות בפרק והמילים המופיעות מתחת לתמונה.

.

גֹמא-צמח מים (נקרא גם פפירוס)

סוף-צמח מים גבוה בצורת קנים

יאֹר-נהר הנילוס

ותתצב- ניצבה/נעמדה

אמתה- המשרתת/השפחה שלה

ותחמֹל-ריחמה