מִדֵּי שָׁנָה בְּשָׁנָה
"מִדֵּי שָׁנָה בְּשָׁנָה". (פסוק טז)

SigDesign / Shutterstock.com

מדי שנה בשנה הולך שמואל מיישוב ליישוב, שופט ומנהיג את העם, וחוזר חלילה. שמואל אינו מחכה לעם שיבוא אליו, אלא הוא הולך אל העם.

להמשך קריאה

כשם שהמחזוריות של הטבע משתקפת בלוח השנה ובמנהגי העם כך, מנהיג שמואל דפוס קבוע נוסף בחיי העם. לעומת השלטון הריכוזי שאפיין את השופטים שקדמו לו ואת המלכים שיבואו אחריו, שמואל מנהיג נוכחות קבועה ותמידית בכל הארץ. והארץ שקטה עשרים שנה.

  • האם חזרתו שנה בשנה תורמת לדעתכם לתחושת הביטחון של העם?
  • השתמשו בצירוף "מדי שנה בשנה" כדי לתאר פעולה שנעשית בשגרה ולאורך זמן.