מבחן הבוחן מהו סוג האינטליגנציה שלכם

לפניכם מבחן הבוחן מהו סוג האינטליגנציה שלכם. ערכו את המבחן.

  • האם אתם מסכימים עם התוצאות?
  • האם הייתם רוצים סוג אחר של אינטליגנציה? נמקו.