מבט לסביבה

לשמור על כדור הארץ

האיש הירוק

התבוננו בתמונה "לשמור על כדור הארץ" :

  • מה הידיים שבתמונה מחזיקות?
  • מה התמונה רוצה לבטא, לדעתכם?
  • מה עוד אנחנו מחזיקים באופן דומה?
  • מה מבטאת התנוחה של הידיים? האם באמת אנחנו שומרים על העולם ומטפלים בו?

התבוננו בתמונה "האיש הירוק":

  • חשבו על רעיונות נוספים לדרכי שמירה על העולם.