מדרש אוכל לשבת, הלל ושמאי

אמרו עליו על שמאי הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. מצא בהמה נאה אומר: זו לשבת. מצא אחרת נאה הימנה – מניח את השנייה ואוכל את הראשונה.
אבל הלל הזקן מידה אחרת הייתה לו, שכל מעשיו לשם שמים. שנאמר: "ברוך ה' יום יום".
במקום אחר כתוב:
בית שמאי אומרים: מחד שביך לשבתיך (מיום ראשון תתכונן כבר לשבתך), ובית הלל אומרים: ברוך ה' יום יום.

  • מה ההבדל לדעתכם בתפיסת העולם בין בית שמאי לבית הלל?
  • מה חשוב במיוחד להלל?
  • מה חשוב במיוחד לשמאי?