מדרש על מפגש שמואל ושאול

בראשית רבה, פרשה ע פסקה יא:
כל נשיקה של תִפְלוּת, בַּר מִן (חוץ מ) שלושה:

  1. …"ויקח שמואל את פך השמן ויצק על ראשו וישקהו"
  2. …"וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו" (משה ואהרן בחזרתו של משה)
  3. …"ותשק ערפה לחמותה" (עורפה לנעמי לפני חזרתה למואב)
  • המדרש טוען שכל הנשיקות במקרא אינן כנות חוץ משלוש נשיקות, כמו הנשיקה בין שמואל לשאול. מדוע? הסבירו את דבריכם.
  • נסו לשכנע מתוך הפסוקים אם קביעת המדרש מתבססת על הסיפור המקראי או מנותקת ממנו.