מדרש- פסוק ב
"וַיֵּרָא מַלְאַךְ ה' אֵלָיו בְּלַבַּת אֵשׁ מִתּוֹךְ הַסְּנֶה, וַיַּרְא וְהִנֵּה הַסְּנֶה בֹּעֵר בָּאֵשׁ וְהַסְּנֶה אֵינֶנּוּ אֻכָּל". (פסוק ב)
ולמה הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה בעניין הזה? לפי שהיה מחשב בלבו ואומר שמא יהיו המצריים מכלין את ישראל, לפיכך הראהו הקדוש ברוך הוא אש בוערת ואיננו אוכל,
אמר לו: כשם שהסנה בוער באש ואיננו אוכל, כך המצריים אינן יכולין לכלות את ישראל.
(שמות רבה, שמות ב)
  • מה להבנתכם מסמל הסנה שלא אוכל לפי המדרש?
  • האם יש לכם רעיונות נוספים למה מבטא הסנה?
  • אם משה הבין את המראה הגדול הזה כמו שהמדרש הבין אותו, אילו תחושות, נוסף על פליאה, התעוררו בו בהתבוננות בסנה?
  • האם אתם יכולים לחשוב על עוד דרכים (חוץ מסנה בוער שלא כלה) שבהן אלוהים יכול היה לסמל את הרעיון הזה?