מה העבודה הזאת לכם?
"וְהָיָה כִּי יֹאמְרוּ אֲלֵיכֶם בְּנֵיכֶם מָה הָעֲבֹדָה הַזֹּאת לָכֶם". (פסוק כו)

איור מהגדת פסח: 4 הבנים. Dafna A.meron/shutterstock.com

האם הביטוי "מה העבודה הזאת לכם" מתוך הפסוק נשמע לכם מוכר?
בוודאי! אלה הם דברים של הבן הרשע מההגדה של פסח.

להמשך קריאה

בסדר הפסח שבהגדה משולבים קטעים ופסוקים מתוך סיפור יציאת מצרים המסופר בתורה, וגם מתוך התנך כולו.
מדוע שיבצו חכמים את הביטוי "מה העבודה הזאת לכם" בפיו של הרשע?
כי מצד אחד הוא מתעניין ושואל, אבל מצד אחר הוא מוציא את עצמו מהכלל וקצת מתנשא.

  • הסבירו: מה בביטוי "מה העבודה הזאת לכם" מבטא גם סקרנות ועניין, ובד בבד גם התנשאות?
  • תארו מצב (או ציירו או מצאו תמונה מתאימה) שדרכו אפשר לבטא את תשובת הרשע.