מטריקס
 diy13 / shutterstock.com

diy13 / shutterstock.com

  • איזו גלולה הייתם לוקחים, כחולה או אדומה?
  • הייתם מעדיפים לדעת את האמת ולשאת במחירים שידיעת האמת נושאת או לחיות חיים פשוטים ורגועים בחוסר ידיעה?