מי היו העורבים?
"וְהָעֹרְבִים מְבִאִים לוֹ לֶחֶם וּבָשָׂר בַּבֹּקֶר וְלֶחֶם וּבָשָׂר בָּעָרֶב וּמִן הַנַּחַל יִשְׁתֶּה." (יז, ו)

Museum of Fine Arts, Gift of Mrs. Samuel and Miss Alice Hooper https://www.mfa.org

פרנס פורבוס האב, "העורבים מאכילים את אליהו", 1581-1564, שמן על לוח. מתוך ויקישיתוף

 

במדרש מוצגת מחלוקת בין חכמים אם העורבים שהביאו לאליהו אוכל היו עורבים ממש או בני אדם:
"והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערב" (מלכים א יז, ו).
מאי [מי היו אותם] עורבים?
אמר רבינא: עורבים ממש.
אמר לו רב אדא בר מניומי: ודלמא [וְשֶׁמָּא] תְּרֵי גַּבְרֵי [שני אנשים] דהוי שמייהו [שהיה שמם] עורבים? מי לא כתיב: "ויהרגו את עורב בצור עורב ואת זאב וגו' "

(עיבוד לתלמוד בבלי, מסכת חולין, דף ה עמוד א)

  • העורב ידוע כבעל אופי לַקְחָנֵי (נוהג לקחת חפצים). הסבירו במה מתבטא הנס של כַּלְכָּלַת אליהו כשהעורבים הם שמכַלכלים אותו.
  • האם אחת משתי העמדות המובאות במדרש הופכת את הסיפור לפחות נִסִי בעיניכם? הסבירו.