מנהיג נולד

הסרטון המתאר את מנהיגותו של יהושע לאור מנהיגותו של משה.

  • אילו מעשים עשה יהושע בדומה למשה? (רמז: המעשה אינו נזכר בסרטון , אבל אם תקראו את יהושע פרק ב- תגלו אותו)

הסרטון נעשה עבור מקראנט ובהפקת מקראנט.