"מנהר ירקון עד הסמבטיון"
"...וַיֶּגֶל אֶת יִשְׂרָאֵל אַשּׁוּרָה וַיֹּשֶׁב אֹתָם בַּחְלַח וּבְחָבוֹר נְהַר גּוֹזָן וְעָרֵי מָדָי." (פסוק ו)

מפה המתארת את הגליית ישראל משומרון בעקבות החרבתה על ידי סרגון מלך אשור בשנת 720 לפנה"ס. קרטוגרפיה: ד"ר אורנה צפריר-ראובן

אמר רבי יהודה בר' סימון: לא למקום שגלו עשרת השבטים גלה שבט יהודה ובנימין. עשרת השבטים גלו לפנים מן נהר סמבטיון [=נהר אגדי, שמימיו גועשים כל השבוע ונחים בשבת], שבט יהודה ובנימין מפוזרים בכל הארצות.

בראשית רבה עג, ו
מתוך אתר ספר האגדה מבית סנונית

  • לפי המדרש, עשרת השבטים גלו מעבר לנהר הסמבטיון המופלא. מה הדבר המיוחד בנהר האגדי שמנע מעשרת השבטים לחזור מהגלות?