מסע סנחריב – בקנה מידה היסטורי רחב

 

מסעו של סנחריב לדיכוי המרד ביהודה לא בא משום מקום, כמו שאומרים. קדם לו מרד של מלך ישראל באשור, ואחריו לא רק ממלכת אשור התערערה, אלא גם ממלכת יהודה.

  • כיצד הסרטון מתאר את הימים האחרונים של ממלכות יהודה וישראל – מה העונש על חטאי שתי הממלכות?
  • בממלכת יהודה מוזכרים שני מלכים – מה מאפיין כל אחד מהם?
  • ושאלה אחרונה שמתייחסת לצורה – מדוע לדעתכם בחרו יוצרי הסרטון להציג את סוף ימי ממלכת יהודה וישראל כך?

 

קרדיט: 929 מלכים ב יז- כה: חורבן על הזמן / 929 תנך ביחד, 2016