מעמד הבכורה בדברים

קראו בספר דברים פרק כא פסוקים טו-יז וענו על השאלות:

  • מהו המצב המתואר בחוק זה?
  • במה שונה הבן הבכור מאחיו?

פירושי מילים: ביום הנחילו – ביום חלוקת הנחלה, הרכוש של האב לבניו לפני מותו.