מפת הנדודים במדבר

By Ori229 (self-made, drawn over a satellite image by NASA) [GFDL or CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons