מפת מסעי אברם ושרה

מפת המסעות של אברם ושרי מתוך אתר הספרייה הדיגיטלית של מטח

ענו על השאלות:

  • מדוע לדעתכם אברם ושרי צריכים לעזוב את מולדתם וללכת לארץ ישראל?
  • מדוע עם ישראל אינו יכול להתפתח בחרן או בארץ אחרת?