מפת פילוג הממלכה

מפת ממלכת יהודה וממלכת ישראל. קרטוגרפיה: ארנה צפריר- ראובן

  • מדוע ירבעם מציב את עגלי הזהב בדן (הכי צפוני), ובבית אל (הכי קרוב לממלכת ישראל), ולא בעיר הבירה שכם?