מקום קבורת יהושע
"וַיָּמָת יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן עֶבֶד ה' בֶּן מֵאָה וָעֶשֶׂר שָׁנִים. וַיִּקְבְּרוּ אוֹתוֹ בִּגְבוּל נַחֲלָתוֹ בְּתִמְנַת חֶרֶס בְּהַר אֶפְרָיִם מִצְּפוֹן לְהַר גָּעַשׁ." (פסוקים ח-ט)

מיקום אפשרי של תמנת חרס. מתוך ויקיפדיה

בספר יהושע מסופר שמקום קבורתו של יהושע הוא בתִמְנַת סֶרַח, ובספר שופטים מסופר שמקום קבורתו של יהושע הוא בתִמְנַת חֶרֶס.

אז "חֶרֶס" או "סֶרַח"?
המילה "חֶרֶס" פירושה בלשון המקרא: שמש, חמה.
והמילה "סֶרַח" פירושה: משהו עודף, והיא גם מזכירה את המילה "סֵרָחוֹן".

להמשך קריאה

איך אפשר להסביר את השמות השונים? ובכן, לפניכם שלושה הסברים:

  • פירוש חז"ל: "כתיב סרח וכתיב חרס. אמר ר' אלעזר: בתחילה [לפני כיבוש יהושע] פירותיה כחרס, ולבסוף פירותיה מסריחין [מרוב שמנן]. ואיכא דאמרי [ויש האומרים]: בתחילה מסריחין, ולבסוף כחרס נשמרים יפה. (תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף קכב עמוד ב)
  • פירוש רש"י: "על שום שהעמידו תמונת חרס (שמש) על קברו, כלומר: חבל על אדם שהעמיד החמה ומוטל בקבר."
  • לפי חוקרים, שם המקום היה "תמנת חרס", אבל כדי ללעוג לפולחן השמש ולעבודת האלילים, שינו את שם המקום בכתובים ל"תמנת סרח".
  • לפי איזה הסבר "תמנת סרח" הוא השם הנכון?
  • לפי איזה הסבר "תמנת חרס" הוא השם הנכון?
  • לפי איזה הסבר שני השמות נכונים?
  • מה אפשר ללמוד מריבוי הפרשנויות?