משל הקודח בספינה

משל הקודח בספינה – מדרש ויקרא רבה פרשה ד דרשה ו.

  • מהי הבעיה בתפיסתו של איש זה את המציאות?
  • איך הוא מתייחס למעשיו ולתוצאותיהם?
  • אם זה משל – מהו הנמשל בעולמנו?
  • כיצד תיראה התנהלותו של אדם כזה בעולם?
  • כיצד יתפוס את תוצאות מעשיו?