משפטים
  • כשנסגרת דלת אחת – נפתחת אחרת, אבל לעיתים קרובות אנו ממשיכים להביט בצער רב כל כך בדלת הסגורה, עד שאיננו רואים את זו שנפתחה בפנינו. (אלכסנדר גראהם בל)
  • באפשרותכם להתחיל מחדש בכל רגע שתבחרו. (מרי פיקפורד)
  • אם אתה יכול לחלום על זה אתה יכול לעשות את זה. (וולט דיסני)
  • לכל בעיה יש פתרון, שאם לא כן – לא הייתה בעיה. (אלברט איינשטיין)
  • בכישרון רגיל ועם התמדה בלתי רגילה אפשר להשיג כל דבר. (תומאס פ' בקסטון)
  • כישלון הוא הזדמנות להתחיל מחדש בדרך חכמה יותר. (הנרי פורד)
  • תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. (שלום חנוך, בפרפרזה על המדרש)