משפטי בכורה
  1. הבן הבכור נדרש להתחתן עם עשר נשים לפחות.
  2. הבן הבכור זכאי לרשת ירושה גדולה יותר מיתר אחיו.
  3. כאשר מחלקים את ירושת האב בין הבנים, כל בן מקבל חלק אחד והבכור מקבל שני חלקים.
  4. הבן הבכור נדרש ללמוד שפה נוספת.