מתי כדאי לדבר עם מי שכועס?
"נְאֻם שֹׁמֵעַ אִמְרֵי אֵל וְיֹדֵעַ דַּעַת עֶלְיוֹן מַחֲזֵה שַׁדַּי יֶחֱזֶה נֹפֵל וּגְלוּי עֵינָיִם". (כד, טז)

Ollyy / Shutterstock.com

באופן די מפתיע, בלעם הפנה את קללותיו וברכותיו אל אלוהים.
למעשה, יצא שבלעם – המכשף שנשכר כדי לקלל את ישראל – ברך את ישראל.
הדמות של בלעם נזכרת לחיוב, כמי שבירך את ישראל וידע איך לפנות אל אלוהים.

לקריאת המדרש

ואמר רבי יוחנן משום ר' יוסי:
מנין [מאיפה אנחנו לומדים] שאין מרצין [מטיפים, מסבירים] לו לאדם בשעת כעסו?
דכתיב (שמות לג, יד): "פני ילכו והנחותי לך". [והמדרש מסביר]: אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה המתן לי עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך […]
ו[אבל] אל זועם בכל יום.
וכמה זעמו? רגע
וכמה רגע אחד מחמשת רבוא ושמונת אלפים ושמנה מאות ושמנים ושמנה בשעה?
וזו היא רגע.
ואין כל בריה יכולה לכוין אותה שעה.
חוץ מבלעם הרשע […] יודע דעת עליון… שהיה יודע לכוין אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס.

(ברכות ז, א)

  • מה העיקרון שמנסה המדרש ללמד?
  • מה הבעיה עם זעמו של האל?
  • מה שונה ומיוחד בבלעם?