ניסוי הקונפורמיות של אש

  • מה הניסוי מבקש להוכיח לגבי בני אדם?
  • האם כל האנשים היו לדעתכם מושפעים מהניסוי באותו אופן?

קרדיט: ניסוי הקונפורמיות של אש, ערוץ תנועת הערבות, פורסם 2012