נס הלחם והדגים

נס הלחם והדגים של ישו. Giovanni Lanfranco, via Wikimedia Commons

By Croberto68, from Wikimedia Commons