נע ונד – אהוד מנור

שני בתים מתוך השיר נע ונד של אהוד מנור ששר בועז שרעבי:

היא עוברת ושתי עיניי כלות,
היא עוברת כלילת המעלות –
עיניי כלות.
לו ענו לי אלוהי תפילות,
לו ניתנו לי כל המשאלות
היינו יחד בלילות.

נע ונד על פני מדבר,
צימאוני עוד לא נשבר.
מייחל, מייחל,
עבד לתקווה.
נע ונד כצל בלי גוף
כתיבה בינות הסוף
שר בקול, זה הכול,
שר לאהבה.