סרטון לפתיחת השיעור

  • מהו השם שבחרתם לסרטון? מדוע בחרתם בשם הזה?
  • מה הייתה נקודת ההתחלה של הסרטון? מה קרה שם?
  • כיצד השפיעה הנקודה שממנה החל הסרטון על שאר האנשים בסרטון?
  • כיצד הרגישו, לדעתכם, האנשים שבסרטון זה כלפי זה? איך הייתם מגדירים תחושה כזאת? האם לדעתכם התחושה הזאת מצויה בחברה שאנחנו חיים בה?