סרטונים – פרק ד, פסוקים א-י

ענו על השאלות:

  • מה לדעתכם חשוב יותר – כישרון או השקעה?
  • מה היחס בין שני מרכיבים אלו: מתי הכישרון מוביל להצלחה, ומדוע לעיתים הכישרון מוביל לחוסר השקעה?