עבודה בקבוצות

By SpeedKingz/shutterstock.com

By Lopolo/shutterstock.com

By Tatyana Dzemileva/shutterstock.com

By anna.danilkova/shutterstock.com

By Robert Kneschke/shutterstock.com

  •  מה הסיפור שעומד מאחורי התמונה?
  • מה הילדים רוצים?
  • על מה הם מתווכחים?
  • מה כל אחד מהילדים יכול להרוויח אם יפסיק את המריבה?
  • מה הוא יכול להפסיד?
  • איך הייתם פותרים את הריב ביניהם?
  • מה אתם מציעים להם לעשות?
  • אם הייתם ליד הילדים בזמן שהם רבים, מה הייתם עושים?
  • האם קרה למישהו מחברי הקבוצה משהו דומה בעבר? שתפו את חבריכם לקבוצה.