עוגיפלצת מרחוב סומסום

  • איך עוגיפלצת אוכל?
  • עוגיפלצת מצחיק אותנו, אבל אילו הייתם רואים אנשים שמתנהגים כך, מה הייתם חושבים עליהם?

קרדיט: עוגיפלצת מדבר על חשיבות/ רחוב סוסמסום. 2015