עידן רפאל חביב – אם אשכחך ירושלים

השירים מצטטים את מזמור קלז בתהלים או מתקשרים אליו.

  • מהו ההקשר של כל אחד מן השירים? מי שר אותו? מתי ואיפה?
  • אילו משמעויות חדשות מעניקים השירים למזמור?
  • האם זהו מזמור דתי? לאומי? אנושי? מדוע?

קרדיט: עידן רפאל חביב – אם אשכחך ירושלים, מערוץ עידן רפאל חביב, פורסם: 2017