פירוש רש"י לפסוק ז

"ויהי ריב" – לפי שהיו רועיו של לוט רשעים ומרעים בהמתם בשדות אחרים, ורועי אברם מוכיחים אותם על הגזל. והם [רועי לוט] אומרים: 'ניתנה הארץ לאברם, ולו אין יורש ולוט יורשו ואין זה גזל'.