פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה

המדרש מתאר את "המדרג" בין משה לבין יהושע:

"פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה"
(בבא בתרא ע"ה א)

מהן התכונות והמאפיינים של השמש?
מהן התכונות והמאפיינים של הירח?
מה מערכת היחסים בין השמש לבין הירח ? (גם במערכת הכוכבים וגם במשמעות שאנחנו, בני האדם, נותנים להם)
למידע קצר ונוסף על מערכת השמש:

לפי מה שהבנו על מערכת היחסים בין השמש לבין הירח במערכת הכוכבים- מה להבנתכם המדרש מנסה לומר על ה"מדרג" ועל הקשר בין משה לבין יהושע?