פסוק יח ופירוש הרמב"ן

פסוק יח: "וַהֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי"

  • באיזו ברית מדובר? מהי ברית זו ומה תוכנה?

רמב"ן על בראשית פרק ו פסוק יח:
"ויותר נכון בדרך הפשט כי עניין 'והקימותי את בריתי' לאמור בעת שיבא המבול תהיה ברית קיימת איתך, שתבוא אל התיבה אתה וביתך ושניים מכל בשר להחיות, כלומר שתחיו שם ותתקיימו לצאת משם בחיים… ועל דרך האמת, הברית מעולם היא, והמילה נגזרת מבראשית ברא אלוהים."

  • מהן שתי האפשרויות של רמב"ן על תוכן הברית?