פרשנות עזריה אלון

"יודע השביל את הדרך", מתוך דבריו של עזריה אלון:
"זכור ושמור! חכם השביל מן ההולכים בו. אם עלית בו – אל תעזבנו, כי הוא צודק תמיד. הנה ימשוך אותך אל שפת הים בשעה שפניך להרים דווקא, ואתה רוצה לנטוש אותו ו'לקצר'. הגעת לשפת המצוק, ואתה רוצה לרדת, והוא סחור סחור עולה ויורד, ומושך אל אי – אך היזהר לך מקיצורים! סמוך על דורי דורות של שודדים ורועים, אנשים אשר אצה דרכם להם לא פחות מאשר דרכך אצה לך, ובשעליהם כבשו את השביל דווקא כך. אינך מאמין? אדרבא, נסה. לך בדרכך אתה והגעת או אל מפל, ללא דרך מלבד חזרה על עקבותיך בבושת פנים, או אל שפך אבנים גבוה ועמוק, המוביל אותך אל תוהו חצצים ואבני גל, או סתם לסבך של ואדיות וגבעות, בהם תתעכב שעות לחינם ולשווא. 'קיצור' כזה הוא הדרך הקצרה והארוכה".

ענו על השאלות:

  • מה הקשר בין הקטע והענן שהוביל את בני ישראל במדבר?

נשווה זאת לסימוני השבילים במסלולי הליכה- השם שנבחר לאתר האינטרנט העוסק במיפוי הארץ הוא "עמוד ענן".

  • כיצד התייחסות כזו לעמוד הענן יכולה לסייע לבני ישראל להתמודד עם האי-ודאות בלכתם במדבר?