פרשנות רש"י

הבה – מידה כנגד מידה, הם אמרו "הבה נבנה", והוא כנגדם מדד ואמר "הבה נרדה".
(רש"י על דברים פרק יא פסוק ז)

  • איזו תופעה לשונית מדגיש רש"י בפירושו?
  • מה לדעתכם אפשר ללמוד מתופעה זו?
  • איזו אמירה, מסר או משמעות טמונים בה?