ציר אירועים
  • פסוקים א-ג (אקספוזיציה): הפלשתים ובני ישראל נערכים למלחמה.
  • פסוקים ד-יא: גלית הענק מתגרה ומפחיד את בני ישראל.
  • פסוקים יב-כב: דוד מעביר משלוח לשדה הקרב.
  • פסוקים כג-לא: דוד חושב להילחם בגלית.
  • פסוקים לב-מ: דוד מקבל אישור משאול ומתארגן להילחם.
  • פסוקים מא-נא: הקרב בין דוד לגלית.
  • פסוקים נב-נח: סיום הקרב.