קוד אתי

מתוך 'הקוד האתי ללוחמה בטרור':

  1. ביזה אינה חוקית לחלוטין.
  2. על החיילים לכבד את האתרים ואת החפצים הדתיים והתרבותיים.
  3. על החיילים לדווח על כל הפרה של קוד זה.

ענו על השאלה:

  • מה מתוך הסעיפים האלה יכול להיות קשור לדעתכם לעונש קולקטיבי ולמניעה שלו?