קישורים על ברית

קישורים להסברים על ברית פוליטית, וברית זוגיות.